Fokus på energiarbeid og healing

Bjørn Friborg jobber med energier, og igjennom energien lære andre mennesker å bli mer våkne og bevisste på det som hender rundt og i en selv.

Healing er overføring av en høyere energi til en annen person,  sånn at den personen sin kropp til den som får healing får en hjelp til rette opp og slippe det som ligger å sperrer.

Etter en Healing så er det flere ting som hender når kroppen får vekk  blokkeringer som har ligge og sperret for energiflyten.

Dette er inviduelt i fra person til person om hva personen trenger der og da. Jeg har tillit til at energiene jobber for det beste for den som får healing av meg og at det den personen merker og føler er det riktige.

Kroppen sparer på alle sjokk som du får igjennom livet og som en selv har påført seg. Healing går inn å starter en prosess i kroppen som løser opp dette.

Dette sammen med meditasjon og bevistgjørng gir deg en større bevissthet og større mulighet til å fjerne blokkeringer og komme ut av de banene som skapte låsningen. Jeg kanalyserer om du vil, ned de opplysningene som er klare til deg, og som du skal ha. Det å bevistgjøre seg selv er å ta tak i de problemen som en selv har og beggynne å få energiene i kroppen til å flyte friere. Det er gjerne velig lett å ikke tørre å ta tak i sine egne problemer, en feier de under teppet for å glemme dem. Det som hender er at de handlings mønstrene blir liggende i underbevistheten og ødelegger alle ting som en vill, ønsker, drømmer  om å gjøre i livet sitt.

Det er i deg at du må starte forandringen og ikke i alle andre rundt deg.


Her og Nå:

Det å være “her og nå”, er å gå vekk fra tankene om fortid og fremtid og ned i sine følelser, for så å følge sitt hjerte og sin intuisjon for å komme dit en skal. Det å følge sitt hjerte eller intuisjon er å følge sin livsplan her på jorden, den vet hvor du skal, om du tør å følge den.

Når man gjenkjenner seg selv i alt, er man åpen på et høyere nivå som gir tilgang til energi som er på planeten og ute i universet.  Alt dette kan startes med meditasjon og fokus på chakraene (energisentre som ligger i midtlinjen gjennom hele kroppen og binder livsenergien med den fysiske kroppen) og gjenkjennelse av EGOET og hvordan det jobber. Dette går også ut på å se og forstå kjærligheten,  hva den er i det hele og store. Når kjærligheten fyller en person, flytter egoet gradvis ut – helt til man er fylt med kjærlighet og er i ett med alt rundt seg. Det å erkjenne og slippe det som en har av ego er noe som må læres og erfares.
Et menneske som kjenner seg selv og lærer og gjenkjenne seg i andre uten å dømme, vil være mer åpen og våken, og dermed lære seg selv å kjenne på en helt annen måte. Om en tillater det selv, kan man legge om hele livssynet og bli mer kjærlig og inkluderende.

Det er 7 hovedchakrapunkter, og disse ligger etter ryggraden. Meditasjon er et fint verktøy å bruke for å åpne disse punktene og bli kjent med hvordan de kjennes ut i din egen kropp. Det er å bli kjent med seg selv og energiene som er i en selv.

Det finnes 12 chakrapunkter til sammen, det er et chakrapunkt ca 30 cm under føttene og 4 chakrapunkter over hodet.

 

Dersom en person bruker legemidler, må ikke personen trappe ned eller slutte med disse uten at legen som har forskrevet medisinen(e) anbefaler dette, eller jobber ut en plan for hvordan dette kan gjøres.  Legemidler og healing går bra sammen, energiene vil ikke jobbe hardere enn at kroppen din tåler det. Noen kan bli syke av healing. Om de har en sykdom liggende i kroppen fra før som ikke er helt kommet frem, kan denne bli forløst med healing.

Om en person har kreft, må personen følge legens anbefalinger og ikke stoppe den behandlingen en får uten samråd med legen. Legestanden er den beste til å fjerne/ behandle kreft når den har oppstått i kroppen.

 

Frykt og redsel

Det å ikke la seg påvirke negativt av det man kommer ut for, men istedenfor ta lærdom av dette, vil gjøre at man får et lettere liv og kan slippe det som holder en tilbake. Mange sliter med frykt og redsel. Disse følelsene bør man gi slipp på. Dette hender ofte gjennom erkjennelse og aksept. Man slipper noe som holder en tilbake, men får masse energi igjen når man slipper å bruke krefter på noe man ikke har godt av.

Alt det negative som man har i hodet, det at man ikke er god nok, ikke er elsket, alt det man tror en ikke kan, ikke orker å gjøre noe med, alt begjær som ødelegger for en selv, alle de «programmer» en har fra barndommen – alt som hindrer en i å tillate seg selv i å ha et godt liv, det er en del av egoet som alle har mer eller mindre av. Dette må man lære seg å erkjenne og slippe.

En del av dette går ut på å beskytte seg selv fra negative energier, og å gjenkjenne sin egen energi midt oppe i all energien som andre mennesker utstråler.

 

Reikihealing

Jeg har gått reiki rainbow kurs – som har noe flere symboler enn vanlig reiki. Jeg bruker også englehealing (invitasjon av mestere som har gått over til den andre siden). Uansett hva man bruker som verktøy, så går dette ut på energiarbeid. Man rett og slett tillater, samt erkjenner, alt som er rundt en og i en.